Pazartesi, Mart 25, 2019
Anasayfa > Sefa Sungur

Tarihin ‘Donduğu’ Yer: Sarıkamış

Yıl 1914. Kanun-ı Evvel (Aralık) aynının sonlarına doğru, karakışın ortasında, Osmanlı Devleti’nin 3. Ordusunun 118.000 askeri taarruza hazır halde, Sarıkamış yakınlarında mevzilenmişler ve artık, 93 Harbinden bu yana yaklaşık kırk yıldır düşman işgali altında olan topraklarını kurtarma hayalleri kurmaya başlamışlardı. Osmanlı’nın en üst düzey ikinci komutanı olan Harbiye Nazırı (Savaş

Read More

Osmanlı Arması ve Hikayesi

Osmanlı dendiğinde hepimizin aklına, bayraklarla, nişanlarla, top ve tüfekler ve tepesindeki tuğra ile birlikte Osmanlı arması gelir. Osmanlı’nın iki simgesinden biridir bu arma, diğeri de aklınıza geleceği gibi padişah tuğralarıdır. Tuğra, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey ve son halife olan Abdülmecid dışında bütün Osmanlığı hanedanlığı tarafından kullanılmıştır. Peki bu tuğra kadar

Read More

Sümerler ve Nevruz

Sümerler milattan 4000 yıl önceden günümüze kadar gelen büyük bir medeniyet. Mezopotamya olarak bildiğimiz bölgede, döneminin en büyük uygarlığını kuran, ilk defa yazıyı kullanan, mitolojileri bölgedeki tüm dilleri, medeniyetleri ve dinleri etkilemiş, Dünyanın gördüğü ilk büyük medeniyet olmuştur. Tarihte bilinen ilk yazılı destan olan “Gılgamış Destanı” da Sümerlere aittir. Bu

Read More

Hakimiyet Milletindir

"Hakimiyet Milletindir"... Henüz Kurtuluş Savaşı başlamadan önce yapılmıştı seçimler. Yurdun her yerinden yapılan seçimlerde kazananların bazıları gelememişti bile Ankara'ya. Yurt tam anlamıyla işgalde, bir taraftan İtilaf Devletleri ile yardakçıları Yunanlar, diğer taraftan da Damat Ferit başta olmak üzere İstanbul Hükumeti ve onların artık "oyuncağı" haline gelmiş padişah VI. Mehmet Vahdettin, Ankara'da

Read More

Gerçek Efsane: Kürşad

Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtlar romanında tanıdık ilk onu. Eğilmez, bükülmez, korkusuz bir şad… Tarihin en çılgınca olaylardan birini gerçekleştirip, beraberindeki sadece kırk kişiyle, binlerce askerin koruduğu Çin sarayına saldırma planını yapıp canı pahasına milletin bağımsızlığını kazandırmaya çabalayacak kadar idealist, bu planı gerçekleştirecek kadar cesur ve planını amacına ulaştırıp, neredeyse kendi

Read More